Zespół

mgr Ewa Pilawa Dyrektor – magister Ekonomii, podyplomowe studia Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie w oświacie, pomysłodawca, właściciel firmy „Jaś i Małgosia”. Nadzoruje funkcjonowanie przedszkola, odpowiada za organizację pracy, reprezentuje placówkę na zewnątrz, dysponuje środkami finansowymi i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie. Jest odpowiedzialna za stworzenie jak najlepszych warunków oraz bezpiecznej zabawy przedszkolaków.

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:

mgr Iwona Kiełb magister Filologii słowiańskiej – rosyjskiej, podyplomowe studia: Logopedia, Neurologopedia; instruktor masażu Shantala. Ukończone kursy: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, „Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej”, „Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej”,  „Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych”, „Dyslalia Ankyloglosyjna o krótkim więzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii”, „Diagnoza i terapia afazji dziecięcej”. – prowadzi zajęcia logopedyczne i logorytmiczne, zajęcia z j. rosyjskiego.

mgr Iwona Frodyma magister Pedagogiki opiekunczo-wychowawczej, podyplomowe studia: Pedagogika przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika; instruktor masażu Shantala. Ukończone kursy: „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „Trudne zachowania. Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej – jak sobie radzić”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”, „Zabawy sportowe w przedszkolu, zabawy z piłką”, „Wesoła gimnastyka przy muzyce i piosence”, „Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych”, „Ćwiczenia prawidłowej postawy małego dziecka”, „Kamienie milowe w rozwoju dziecka”, „Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka”, „Metoda Dobrego Startu”. Wychowawca grupy 6-latków.

Karolina Blajer – wykształcenie wyższe licencjackie – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończone kursy: „Kamienie milowe w rozwoju dziecka”, „Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka”, „Tańce i zabawy z instrumentami”. Nauczyciel w grupie 6-latków.

mgr Justyna Watrach  – studia magisterskie: Fizjoterapia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończone kursy: „Wczesne wspomaganie rozwoju”, „Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych”, „Tance dla dzieci”, „Innowacja edukacyjna w oparciu o koncepcję pedagogiczną F. Froebla”, Wspierane rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego” „Jak integrować i aktywować grupę”, „Tańce i zabawy z instrumentami”. Wychowawca grupy 5-latków.

mgr  Sabina Nowakwykształcenie wyższe licencjackie – Arteterapia z gerontopedagogiką, magister Pedagogiki opiekunczo-wychowawczej. Ukończone kursy: „Kamienie milowe w rozwoju dziecka”, „ABC nauczania angielskiego w przedszkolu”, „Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych”, Język obcy w edukacji przedszkolnej”, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, „Język angielski w przedszkolu – nauczanie nigdy nie było łatwiejsze”. Nauczyciel w grupie 5-latków.

mgr Anna Blicharz magister Pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej, studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wczesne wspomaganie rozwoju. Ukończone kursy: „Wczesne wspomaganie rozwoju”,„Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych”, „Tance dla dzieci”, „Innowacja edukacyjna w oparciu o koncepcję pedagogiczną F. Froebla”, „Wpływ zaburzeń SI”, „Terapia ręki”, „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „Zabawy sportowe w przedszkolu”, „Zabawy z piłką”, „Wesoła gimnastyka przy muzyce i piosence”, „Kinezjologia edukacyjna metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison. Wychowawca grupy 4-latków. Prowadzi zajęcia umuzykalniające, adaptacyjne.

Sylwia Nowak –  wykształcenie wyższe licencjackie – Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, studia podyplomowe Oligofrenopedagogika. Ukończone kursy:„Wpływ zaburzeń SI”, Kamienie milowe w rozwoju dziecka”,„Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych”, „W krainie papieru zabawy ruchowe do wierszyków i piosenek”. Nauczyciel w grupie 4-latków.

Aleksandra Kopećwykształcenie wyższe licencjackie – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praktyka w przedszkolu w różnych grupach wiekowych.Nauczyciel w grupie 4-latków.

mgr Agnieszka Kurek – magister Filologii polskiej, studia wyższe licencjackie – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna, Oligofrenopedagogika. Ukończone kursy: „Twórcza edukacja w pracy pedagogicznej”, „Animator czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, „Taneczne podróże”, „Warsztaty wokalno-taneczne”, „Uciekła piosenka przez okienko”, „W krainie papieru – zabawy ruchowe do wierszyków i piosenek”, „Tańce dla dzieci”,” Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka”. Wychowawca grupy 3-latków.

mgr Katarzyna Ukarma –  magister Filologii polskiej. Ukończone kursy: „Opiekunka dzieci do lat 3”, „Kamienie milowe w rozwoju dziecka”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Nauczyciel w grupie 3-latków.

Róża Porębska – wykształcenie średnie. Ukończone kursy: „Opiekunka dzieci do lat 3”, „II stopień kursu języka migowego”,”Kamienie milowe w rozwoju dziecka”. Pomoc nauczyciela w grupie 3-latków.

mgr. Ewa Lekowska – magister Wychowania fizycznego, nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum. Certyfikowany instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor pływania i piłki siatkowej. Autorka programów nauczania z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia z wprowadzające do nauki pływania.

s. Janina – mgr. Marzena Mrozowicz – studia magisterskie: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Teologia rodziny. Prowadzi zajęcia z religii dla dzieci 5-6 letnich.

……………………… lektor języka  angielskiego 

John Dockrell native speaker – języka angielskiego

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

Diana Stępień – specjalista ds. administracyjnych- magister socjologii, studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Aneta Mastej  i Iwona Kucha – kucharka

Beata Szal-Grad, Małgorzata Bartman, Joanna Socha – pracownik gospodarczy