Rekrutacja 2017/2018

Na rok 2016/2017 – nie mamy już wolnych miejsc w Przedszkolu i Żłobku

REKRUTACJA NA 2017/2018 rozpocznie się 1 marca 2017 roku. ZAPRASZAMY

Rekrutacja wewnętrzna trwa 20.02.2017 r. – 28.02.2017 r. Obejmuje dzieci uczęszczające do przedszkola i żłobka w roku 2016/2017.

Rodzice składają wypełnione karty zgłoszeniowe na rok 2017/2018.

Do 28.02.2016 r. Komisja rekrutacyjna weryfikuje poprawność złożonych kart zgłoszeniowych i kwalifikuj dzieci na listę przyjętych do przedszkola i żłobka.

Rekrutacja zewnętrzna trwa od 01.03.2016 r. do 31.03.2016 rok. Obejmuje dzieci, które chcą rozpocząć edukację w przedszkolu i żłobku „Jaś i Małgosia” w roku 2017/2018.

Rodzice pobierają i składają wypełnione karty zgłoszeniowe na rok 2016/2017.

Do 15.04.2016 r. Komisja rekrutacyjna weryfikuje poprawność złożonych kart zgłoszeniowych i kwalifikuj dzieci na listę przyjętych do przedszkola i żłobka. W przypadku większej ilości kart zgłoszeniowych niż miejsc  zostanie utworzona lista rezerwowych.

Zadania Komisji Kwalifikacyjnej podczas rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”

  1. Kwalifikacja dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w następującej kolejności:

– dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w roku poprzednim (6p.),

– dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola, żłobka (6p.),

– dzieci posiadające orzeczenie o wczesnym wspomaganiu lub kształceniu specjalnym (10p.),

– prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa (4 p),

– w przypadku dużej liczby chętnych dzieci, które uzyskały taką samą liczbę punktów decyzje o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Do Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Jaś i Małgosia” przyjmowane są dzieci z miasta Łańcut, z powiatu łańcuckiego jak również innych miejscowości.

3. W przypadku braku miejsc zostaje utworzona lista rezerwowa, na podstawie której przyjmowane są dzieci w trakcie roku na wolne miejsca.

Lista dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola i żłobka „Jaś i Małgosia” w Łańcucie zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń po 28.04.2017 r.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci z rocznika 2011-2015 rok.

Do żłobka przyjmujemy dzieci z rocznika 2015-2017 rok.