Numer konta

Wpłaty można dokonywać przelewem.

Konto: 17 2490 0005 0000 4500 2952 3283 Alior Bank.