Archiwum

1. Opłaty za pobyt w przedszkolu.

2. Opłaty za pobyt w żłobku.

2. Opłaty dodatkowe.

3. Opłaty za zajęcia dodatkowe.